Monday, January 4, 2010

Dalawang dekada ka lang mag-aaral. Kung di mo pagtitiyagaan, limang dekada ng kahirapan ang kapalit. Sobrang lugi…. http://mltp.ly/8bwdDLi

No comments:

Post a Comment