Tuesday, January 5, 2010

Ang tunay na pag-ibig madalang ang biyahe… kaya kapag dumaan sa’yo, parahin at sumakay ka na, kasi hindi mo alam… http://mltp.ly/4Z9rvYI

No comments:

Post a Comment