Tuesday, January 5, 2010

Ang tunay na pag-ibig madalang ang biyahe... kaya kapag dumaan sa’yo, parahin at sumakay ka na, kasi hindi mo alam kung babalik pa yun. Siguro nga babalik pa... Eh, paano kung may sakay ng iba?

Link: Ang tunay na pag-ibig madalang ang biyahe... kaya kapag dumaan sa’yo, parahin at sumakay ka na, kasi hindi mo alam kung babalik pa yun. Siguro nga babalik pa... Eh, paano kung may sakay ng iba?

No comments:

Post a Comment